İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLARI BÜYÜTÜYORUZ

19 Haziran 2020 Cuma

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemiz Çay İhtisaslaşma Çalışmaları kapsamında; Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü (ÇAYKUR),  ÇAYKUR Çay Tarım Dairesi ve Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.
 
Öncelikli olarak, Rize’de çay konusunda faaliyet gösteren Araştırma Merkezlerinin bulundukları bölgelerin ekonomik ve kültürel kalkınmasına yapacağı katkıları en üst düzeye çıkarmak,  "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı” kapsamında destek alan Çay İhtisas Üniversitesi ile Bölgede hizmet veren Araştırma Merkezleri arasında yeni projeler geliştirilmesinde iş birliği yapılması ve mükerrer desteklerin önüne geçilmesi amacı ile imzalanan protokollerde;  tarafların sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konulara ilişkin kararlaştırılan süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amaçlanmıştır.
 
Ayrıca, Çay İhtisas Üniversitesi çatısı altında Çay tarımında verimliliğin artırılması, maliyetin düşürülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında istifade edilecek yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin bir şekilde çiftçiye ulaştırılmasında iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır.
 
İlk protokol Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Kezban YAZICI ile ÇAYKUR Çay Tarım Dairesi Başkanı Sayın Zeki KARAOĞLU ve Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Ali KABAOĞLU tarafından, ikinci protokol ise Merkez Müdürümüz ile Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Müdürü Sayın Selçuk AZMAN tarafından imzalanarak kayıt altına alınmıştır. Bölgemiz ve çay sektörüne hayırlı olmasını temenni ederiz.