İtdolanbacı (Sicyos angulatus) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi

25 Ağustos 2021 Çarşamba

Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜZEL İZMİRLİ 23-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenen “İtdolanbacı (Sicyos angulatus) Örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi”ne katıldı.

Türkiye ve AB arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım programı  (IPA II) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında belirlenen altı hedef türe ilişkin olarak çalışma alanlarında yapılması planlanan eğitimlerden ikinci, İtdolanbacı (Sicyos angulatus) örneği ile İstilacı Yabancı Türlerin Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi 23 – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün bölge müdürlükleri ve ilgili diğer Genel Müdürlükler (Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, STK’lar, üniversiteler, hedef alanlar için yerel belediyelerin/illerin kamu kurumları, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yerel çiftçiler, toprak sahipleri ve proje uzmanları dahil olmak üzere birçok kişi eğitime katıldı. 

Eğitimde, genel olarak istilacı yabancı türler, bunların önlenmesi, izlenmesi, kontrolü ve yönetimi ile özellikle İtdolanbacı (Sicyos angulatus) kontrolü ve yönetimi hakkında bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra grup tartışması ve vaka çalışmaları ile İtdolanbacı’nın yoğun popülasyon örneği olan Solaklı ilçesi ve korunan bir alanda itdolanbacı’nın istilasının örneği olan Uzungöl pilot alanlarına saha ziyareti yapılarak farklı senaryolar üzerinde çalışmalar yapıldı. Ayrıca çay bitkisinin geleceği üzerinde potansiyel bir tehdit oluşturmasından dolayı “Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak çay ile ilgili çalışmalara katılım sağlanacaktır.