Merkezimiz Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Araştırma-Uygulama Merkezleri Çalıştayı'na Katıldı

26 Mayıs 2021 Çarşamba

Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcımız 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen “Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Araştırma-Uygulama Merkezleri Çalıştayı”na katıldılar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Okur başkanlığında bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştaya; Artvin Çoruh Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyelerindeki, Araştırma-Uygulama Merkezlerinin müdür ve müdür yardımcıları katıldı.

Gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, Karadeniz ve bölge ülkelerine yönelik araştırmalar yapan üniversite Araştırma Merkezleri ve Enstitülerinin birlikte çalışabilecekleri konular ele alındı. Merkez ve enstitüler arasında sempozyum, konferans, çalıştay ve diğer bilimsel konularda işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekilen çalıştayda STK’ların da bu iş birlikteliğine katılmaları noktasında ortak görüşe varıldı. Ayrıca, Karadeniz havzası ve bölge ülkelerine yönelik olarak yapılacak araştırma ve çalışmalarda akademik işbirliğinin öneminin ele alındığı çalıştayda; kültür, tarih, uluslararası ilişkiler, güvenlik, şehir, çevre, turizm, ticaret, ulaşım ve tarım gibi konularda ortak proje, araştırma, inceleme, yayın ve sempozyum gerçekleştirilerek iletişimin geliştirilmesi konuları üzerinde de duruldu.

Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz, işbirliğine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgiler vererek bölgesel işbirliğinin önemine değindi. Ayrıca, bu çalıştayda yer aldıkları için ve bu faaliyetlere yönelik yapılacak çalışmaların içerisinde yer almaktan mutluluk duyacaklarını da ifade etti.