Üniversitemizde TÜBİTAK KAMAG 1007 Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

25 Kasım 2019 Pazartesi

Üniversitemiz ve Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün birlikte yürüttüğü, ÇAYKUR'un da müşteri kurum olarak yer aldığı "Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK KAMAG 1007 projesinin bilgilendirme ve gelişmelerinin paylaşıldığı değerlendirme toplantısı Üniversitemizde yapıldı.

Konferans vermek üzere Üniversitemize gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya ALİM’in katıldığı toplantıda, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali BİLGİN, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı olarak atanan Doç. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ ve 22 kişilik Proje Ekibi hazır bulundu.

Toplantıda Üniversitemiz Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Keziban YAZICI’nın proje gelişmelerine dair sunumunun ardından değerlendirmelerde bulunuldu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, Çay İhtisas Üniversitesi olan Üniversitemiz için bu projenin çok önemli olduğunu, ilk altı aylık çalışmaların beklenilenin üzerinde bir başarı ile tamamlandığını, proje sonuçlarının çay tarımı için önemli sonuçlar doğuracağını belirtti. Ayrıca müşteri kurum olan ÇAYKUR’un projeyi sahiplenmesinin önemli olduğunu, elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılması aşamasında ÇAYKUR’a önemli görevler düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Hasan MANDAL, proje sonucunda kurulacak Çay Gen Havuzları ile dünyada elinde çay gen kaynağı bulunduran ülke sıralamasında 15. sırada olan ülkemizin 5. sıraya yükselecek olmasının da ayrı bir değer olduğunu söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Çay İhtisas Üniversitesi olan Üniversitemizin çay konusunda yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirterek, bu kapsamda yürütülen TÜBİTAK 1007 projesinin önemli olduğunu, çalışmaları yakından takip ettiklerini, elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını ifade etti. Üniversitemiz Çay İhtisas Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar arasında çay bahçelerinin yenilenmesinin de bulunduğunu, örnek çay bahçelerinin kurulması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların da bu kapsamda başladığını hatırlatan Rektörümüz, ayrıca, TÜBİTAK 1007 projesi sonucunda elde edilecek siyah, beyaz, yeşil ve oolong çay çeşitlerinin çayda ürün çeşitlendirilmesinde oldukça önemli olacağının altını çizdiler.

Çay bahçelerinin yenilenmesi aşamasında bu çalışmanın verilerinin önemli olduğunu belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya ALİM, projeye kendilerinin de destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu çalışma sonucunda kendi çay genotiplerimizle Çay Gen Havuzu oluşturulacak olmasının da önemli olduğunu ifade eden Yusuf Ziya ALİM, daha önce kendilerinin de yurt dışından çeşitler getirtme yolu ile gen kaynağı oluşturma yoluna gittiklerini, ancak çay bahçelerinin yenilenmesinde yabancı çeşitlerin değil, yerli çeşitlerin kullanılacağını, bu nedenle de bu projenin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi.