Çay Çalışma Gruplarımız

Çalışma Grubu Adı Araştırmacılar
Çalışma grubu 1:
Çay ıslahı araştırmaları çalışma grubu
• Prof.Dr. Fatih Seyis – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Prof.Dr. Mustafa Akbulut – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Doç.Dr. F.Şaban Beriş – Fen Edebiyat Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Keziban Yazıcı – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şavşatlı – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Arş.Gör. Burcu Göksu – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Arş.Gör. Nalan Bakoğlu – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Arş.Gör. Emine Yurteri – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Arş.Gör. Aysel Özcan – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.

 
Çalışma grubu 2:
Çay ekolojisi çalışma grubu
• Prof.Dr. Ali Bilgin – Fen Edebiyat Fak.
• Prof.Dr. Turan Yüksek - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.
• Prof.Dr. Bülent Verep – Su Ürünleri Fak.
• Prof.Dr. Şengül Alpay Karaoğlu – Fen Edebiyat Fak.
• Doç.Dr. Recep Keser - Fen Edebiyat Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Şule Güzel – Fen Edebiyat Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Nilay Akçay – Fen Edebiyat Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Handan Karaoğlu - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Serdar Dizman – Fen Edebiyat Fak.
Çalışma grubu 3:
Çay biyoanalitik ve sağlık (Tea Terapi ) çalışma grubu
• Prof.Dr. Adnan Yılmaz – Tıp Fak.
• Doç.Dr. Hüseyin Avni Uydu – Tıp Fak.
• Doç.Dr. F.Şaban Beriş – Fen Edebiyat Fak
• Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ekşi – Tıp Fak.                                                                     • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Saral – Sağlık YO
• Dr. Öğr. Üyesi Sinan Saral – Tıp Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Atilla Topçu – Tıp Fak.
Çalışma grubu 4:
Çay yetiştiriciliği çalışma grubu                                          (çoğaltım, budama, gübreleme)
• Prof.Dr. Mustafa Akbulut – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Doc.Dr. Özgün Kalkışım – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Keziban Yazıcı – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Deryanur Dinçer - Güzel San., Tasarım ve Mimarlık Fak.
• Arş.Gör. Nalan Bakoğlu – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Arş.Gör. Burcu Göksu – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
Çalışma grubu 5: Alternatif çay ürünleri ve kullanım alanları çalışma grubu • Prof.Dr. Fatih Seyis – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Prof.Dr. Şevki Kayış – Su Ürünleri Fak.
• Doç.Dr. Huriye Karabulut – Su Ürünleri Fak.
• Doç.Dr. Banu Bekçi - Güzel S., Tasarım ve Mimarlık Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Deryanur Dinçer - Güzel S., Tasarım ve Mimarlık Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şavşatlı – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karataş - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. 
• Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karaoğlu – Su Ürünleri Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaya – Fen Edebiyat Fak.
• Öğrt.Gör. Burhan BAŞARAN -  Sosyal Bilimler MYO
 
Çalışma grubu 6:
Çay teknolojileri çalışma grubu
• Prof.Dr. Haydar Küçük – Mühendislik Fak.
• Prof.Dr. Adnan Midilli – Mühendislik Fak.
• Prof.Dr. Mustafa Akbulut – Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.
• Doç.Dr. Fatih İslamoğlu – Fen Edebiyat Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Ali Paşa Hekimoğlu– Mühendislik Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi Şenol Bayraktar– Mühendislik Fak.
• Dr. Öğr. Üyesi M. Ergin Şahin – Mühendislik Fak.