Faaliyet Alanları

MERKEZİMİZİN FAALİYET  ALANLARI AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR:
  • Öncelikle Rize İli olmak üzere ülkesel ve uluslararası düzeyde çay konusunda araştırmaları yürütmek.
  • Çay konusunda her türlü uygulama ve üretim faaliyetlerini yürütmek
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla merkez amacına yönelik ortak araştırma projeleri yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
  • Merkez tarafından yürütülen çay çalışmalarından elde edilen bilimsel sonuçların ülkesel ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmasını sağlamak.
  • Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.
  • Çayın üretimi, bakımı, hasat ve hasat sonrası işlemleri ile ilgili yürütülecek araştırmalar sonucunda üreticiden, sanayiciye kadar bölge halkının ekonomik kalkınma düzeyine katkıda bulunmak.
  • Özel sektör kuruluşları ile araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamak.
  • Merkez amacına yönelik olarak çay konusunda yapılacak idari ve yasal düzenlemelere görüş bildirmek.
  • Çay konusunda araştırmalarını konu alan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunacaklara imkanları ölçüsünde katkı sağlamak.