Hedeflerimiz

  • Çay Konusunda; Rize ilimiz başta olmak üzere, bölgenin ve ülkenin önceliklerini ve gereksinimlerini karşılayabilecek, katma değeri yüksek sürdürülebilir nitelikte araştırmalar yapmak ve hizmetler sunmak,
  • Kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretmek için işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi,
  • Uluslararası özellikte olabilme niteliğini geliştirerek, uluslararası ilişkilerin ve tanınırlığının artırılması.