Müdür Yardımcısı

Merkez Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜZEL
Telefon : 0 464 2236126/1839
E-posta : sule.guzel@erdogan.edu.tr